Onze online HRM oplossingen borgen uw gegevens en processen.

Lees meer

Wij hebben een eigen kijk op coaching en performance.
- Daniëlle Freude

Lees meer

Onze dienstverlening creëert meerwaarde in uw organisatie.
- Roger Naudin

Lees meer

Welkom bij Manployee

Uw integrale oplossing voor een effectief HRM beleid.
Manployee why how what

Welkom op de website van Manployee. Wij geloven dat een motiverende en resultaatgerichte HRM strategie essentieel is voor het bereiken van doelen die een organisatie zichzelf stelt. Wij willen hieraan een bijdrage leveren. Dit doen wij door uw organisatie te ontzorgen op het totale werkveld van HRM. Wij hebben hiervoor een uitgebalanceerd full-service concept ontwikkeld bestaande uit diensten en systemen. Dit concept gaat uit van onze visie en steunt op hedendaagse inzichten en gedegen praktijkervaring op het gebied van Personeel & Organisatie. Onze experts zijn beschikbaar om via assessments, interventies, onderzoek, workshops en maatwerk consultancy bij te dragen aan een effectief en resultaatgericht HRM beleid in uw organisatie. HRM processen en data in uw organisatie kunt u monitoren, beheersen en borgen via het door ons in huis ontwikkelde E-HRM systeem. Onze software geeft inzicht in de actuele stand van zaken, maakt de performance van medewerkers meetbaar en biedt de kennis en de gereedschappen om te sturen op gedrag en resultaat.

Assessments

De juiste mens op de juiste plaats in een organisatie is cruciaal voor het goed functioneren en optimaal presteren van de organisatie.
Image

Het maken van de juiste keuze vereist diep inzicht in de competenties en persoonlijkheid van de medewerkerHet maken van de juiste keuze vereist diep inzicht in de competenties en persoonlijkheid van de medewerker.

Manployee adviseert organisaties bij de aanname van personeel en de ontwikkeling van medewerkers en management, zowel op individueel niveau als in het teamverband. Wij zijn experts in het uitvoeren van psychologisch onderzoek en assessments en beschikken daarbij over de laatste generatie psychometrische testen en simulatieoefeningen.

Lees meer

Consultancy

Onze aanpak kenmerkt zich door gedegen analyses en concrete oplossingen binnen het raamwerk van uw HRM strategie en doelstellingen.
Image

Door de combinatie van onze ervaring in HR, onze expertise op het gebied van psychologie en kennis van het inzetten van online instrumenten kunnen wij u breed en gericht adviseren bij uw HRM vraagstukken.

  • Het implementeren van een integraal competentiemanagementsysteem passend bij de strategie van de organisatie
  • Het implementeren van de prestatiemanagement cyclus (beoordelen, coachen en ontwikkelen)
  • Analyseren opleidingsbehoefte en vastleggen in een organisatie ontwikkelplan
  • Benchmark huidige arbeidsvoorwaarden en advisering implementatie beloningssystemen

Daarnaast bieden wij speciaal voor het midden- en kleinbedrijf in samenspraak een HRM toolbox aan om het HRM beleid professioneel vorm te geven.

Lees meer

HRM onderzoek & metingen

In veel organisaties wordt aangegeven dat het aanwezige menselijke potentieel de belangrijkste factor is voor het succes van de organisatie.
Image

De financiële impact van een te volgen koers of het effect van procesverbeteringen is binnen organisaties makkelijk tot redelijk goed te meten. Echter het rendement van investeringen of inzet van het menselijke kapitaal kan vraagtekens baren.

Manployee beschikt over het instrumentarium en de expertise, om de zachte factor binnen uw organisatie meetbaar te maken. Daarnaast adviseren of begeleiden wij u bij de te nemen interventies om een gedragsverandering binnen uw organisatie succesvol door te voeren.

Lees meer

HRM Software

Moderne HRM software die niet alleen informatie en processen borgt, maar die ook inzicht geeft en signaleert levert een essentiële bijdrage bij het verbeteren van de performance van de organisatie.
Manployee HRM Software

Manployee ondersteunt, beheert en borgt HRM processen in de cloud. Zo heeft u bijvoorbeeld na enkele muisklikken inzicht in de actuele status van de beoordelingscyclus, krijgt u inzicht in de competenties van uw medewerkers of start u een e-learning module.

Manployee is een self service systeem geïntegreerd in één database. Het maakt HRM informatie transparant en toegankelijk voor elk lid van de organisatie. Manployee biedt alle medewerkers toegang tot de benodigde informatie, op basis van de toegekende bevoegdheid.

Kernwoorden: assessments, competentiemanagement, digitaal dossier, e-learning, learning management, prestatiemanagement (ook wel performance management of hr cyclus genoemd), werving & selectie, online hrm systeem.

Lees meer

Trainingen & workshops

Het belangrijkste kapitaal van organisaties is Human Capital. Via gerichte trainingen wordt deze waarde uitgebouwd.
Image

Manployee biedt in samenwerking met haar partners unieke kortdurende resultaatgerichte trainingen aan.

Onze trainingen zijn gebaseerd op de laatste didactische inzichten uit de leerpsychologie. Doordat we ook rekening houden met de persoonlijke leerstijlen bereiken we met onze trainingen niet alleen een hoge mate van tevredenheid maar dragen we ook bij aan de professionaliteit van de medewerker.

Uiteindelijk dient training namelijk te leiden tot een positief effect in de werk en privé omgeving van de deelnemer.

Manployee is daarom een innovatief trainingsinstituut dat meerwaarde levert aan organisaties. Dit doen we door trainingen als een interventie te zien om de organisatiedoelen te realiseren.

Lees meer

Manployee brochure e-hrm

Download onze brochure met daarin een overzicht van de belangrijkste kenmerken van onze e-HRM software waarmee u de HRM processen van uw organisatie kunt beheersen en borgen. Vanaf €2,50 per medewerker.

Neem contact met ons op via 085 060 2090 of mail ons: info@manployee.nl.

Contact
Manployee brochure HRM dienstverlening
Manployee brochure prestatiemanagement
Manployee brochure competentiemagement
Manployee brochure competentiemetingen

Lees onze brochure met daarin informatie over onze full service HRM dienstverlening op een breed vlak.

Bekijk de brochure waarin we uitleggen wat prestatiemanagement is en hoe deze met succes in uw organisatie te implementeren is.

Wilt u weten wat competentiemanagement is en hoe deze succesvol in uw organisatie in te voeren? Download dan de brochure.

Download onze brochure waarin we uitleggen wat competentiemetingen zijn en wat de relatie met prestatiemanagement (performance management) is.